förklara

[för'kla:ra]
förklarar
förklarade
förklarat
Verb

Hur uttalas ordet förklara?

[för'kla:ra]

Hur böjs ordet förklara på svenska?

Presens: förklarar
Preteritum: förklarade
Supinum: förklarat

Rim på förklara

Vad betyder förklara inom ALLMÄNT ?

berätta för någon hur något är uppbyggt eller fungerar, i syfte att denna ska lära sig något nytt

Relaterat till förklara

begriplighet

information

domstolsförhandling

logik

betydelse

svar

avhandling

avslöjande

uttydning

genmäle

skildring

orsakssammanhang

handledning

gudom

Diskussion om ordet förklara

förknippa

förknippar
förknippade
förknippat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förknippa på svenska?

Presens: förknippar
Preteritum: förknippade
Supinum: förknippat

Hur används ordet förknippa

  • "– Nej, och jag tror att när väljarna får klart för sig hur vi tänker och hur vi agerar så kommer inte någon att förknippa oss med moderat politik."
  • "Allt färre vill förknippa sig med ordet ” eskimå ” som i allt högre grad anses vara ett nedsättande ord."
  • "– Det ska inte bara vara fiolgnissel, som folk brukar förknippa med folkmusik."
  • "Vilka värden ska andra förknippa med Falun?"
  • "– Hur kan vi tala om gud och människan på ett könsneutralt sätt, hur kan vi uttrycka oss utan att förknippa gud med det manliga?"
  • "Risken är att många förknippar bilträffar med streetracing, och det är ungefär som att förknippa alla fotbollsmatcher med huliganer."
  • "De anser att kommunen medverkar till att förknippa idrott med alkohol."
  • "– Förr kunde vi förknippa psykisk ohälsa med människor som redan var på samhällets kant."
  • "Att de runtomkringboende uppfattat det som märkligt gjorde att han trodde att människor skulle förknippa honom med mordet."
  • "Det är så sorgligt om någon skulle förknippa de här meddelandena med mig, säger Lena Sundström."

Diskussion om ordet förknippa