förkorta

förkortar
förkortade
förkortat
Verb

Synonymer till förkorta

Hur böjs ordet förkorta på svenska?

Presens: förkortar
Preteritum: förkortade
Supinum: förkortat

Hur används ordet förkorta

 • "Dessutom undersöks sätt för att förkorta medelvårdtiderna så att kvinnor kan åka hem tidigare och möjligheter för hemsjukvård."
 • "Syftar till att förkorta tiden till att livsuppehållande åtgärder påbörjas på en person som drabbats av hjärtstopp."
 • "Ove Jönsson, som var min far, föddes i Göteborg 1940 och gavs namnet Bengt-Ove, men kom själv senare att förkorta namnet till Ove."
 • "– Målet är väldigt tydligt att rejält förkorta den tid som går åt från idé till byggstart helt enkelt."
 • "Regeringen ska utreda om det går att förkorta processerna och om det bör införas en avgift för att överklaga kommunala beslut som gäller plan- och bygglagen."
 • "MARIA : Om man vill förkorta stektiden på grillen går det bra att först baka kycklingen i ugnen på 150 grader i ca 1 timma till innertemperatur 70 grader vid benen."
 • "Detta menar vi är en mycket viktig resurs som bör utnyttjas för att förkorta restider och komplettera existerande kommunikationer, skriver debattörerna."
 • "Detta menar vi är en mycket viktig resurs som bör utnyttjas för att förkorta restider och komplettera existerande kommunikationer."
 • "Eftersom jag har gått ute på vägdamm och bilavgaser de senaste 30 åren så kommer mina arbetade 45 – 50 år antagligen att förkorta min livslängd betydligt."
 • "Andra läser en sommarkurs för att samla poäng till en examen, förkorta sin utbildning eller komplettera utbildningen man redan har med ämnen som man tycker är intressanta."
 • "Det är vid svårbedömda fall som ett ett nytt diagnostiskt centrum ska förkorta väntetiden."
 • "Samtidigt förhandlar Stena Line med Trafikverket för att förkorta restiden för godset."
 • "– Det kan förkorta livstiden eftersom fetma hör ihop med flera folksjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer."
 • "Gruppledarna kommer att få tio minuter vardera att lägga fram budgeten för att förkorta mötestiden och salen kommer att vädras i kaffepausen."
 • "– Man måste vara barmhärtig mot de skadade djuren och förkorta deras lidande, säger Mats Paulsson."
 • "– Det är viktigt att förkorta väntetiderna till behandling för strokepatienterna, både för att minska dödligheten och för att öka livskvaliteten efter en stroke, säger Socialstyrelsens utredare Björn Nilsson."
 • "Landstinget Blekinge får nu tre miljoner kronor i statsbidrag, för att jobba vidare med arbetet att förkorta väntetiderna inom cancervården."
 • "Förutom spårbytet så kommer en ny bro att byggas över Sätervägen i Solvarbo och i Snickarbo och Hedemora blir det nya spårväxlar, vilket ska förkorta väntetiden vid stationerna."
 • "– Ett dubbelspår kommer bland annat att förkorta restiderna och öka möjligheter att bo i en kommun och jobba i en annan, säger Sven-Åke Thoresen ( S ), ordförande i Region Gävleborg."
 • "Regeringen startade ett program för att förkorta väntetiderna inom barn och ungdomspsykiatrin, och därifrån får nu dalalandstinget sex miljoner i stimulansmedel, eftersom väntetiderna förkortats :"

Diskussion om ordet förkorta