förna

Verb

Ordet förna inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet förna

förna

förnan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder förna inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
det lager som finns högst upp av de olika jordnivåerna. Förnan består av döda växt- och djurdelar.

Diskussion om ordet förna