förpläga

förplägar
förplägade
förplägat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till förpläga

Hur böjs ordet förpläga på svenska?

Presens: förplägar
Preteritum: förplägade
Supinum: förplägat

Vad betyder förpläga inom generell ?

ge mat och dryck

Möjliga synonymer till förpläga

Relaterat till förpläga

hjälp

anskaffning

förtäring

förlustelse

Diskussion om ordet förpläga