förplägnad

förplägnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet förplägnad

  • "– Vi håller på med lite turism och då är vi beroende av ström, vi kanske ska ha lite förplägnad och så."
  • "Passagerarna erbjuds hotellrum och förplägnad på Arlanda."
  • "De flesta gällde materiella brister i soldaternas beväpning och inte minst förplägnad."
  • "– Vi håller på med lite turism och då är vi beroende av ström, vi kanske ska ha lite förplägnad och så."
  • "Passagerarna erbjuds hotellrum och förplägnad på Arlanda."

Vad betyder förplägnad inom generell ?

mat och dryck; militär term för förnödenhet

Relaterat till förplägnad

förtäring

anskaffning

Diskussion om ordet förplägnad