förslag

förslaget
förslag
förslagen
Substantiv [t]

Synonymer till förslag

Hur böjs ordet förslag på svenska?

Obestämd singular: förslag
Bestämd singular: förslaget
Obestämd plural: förslag
Bestämd plural: förslagen

Hur används ordet förslag

  • "Men för en vecka sedan skickade Karlskrona kommun in ett försenat yttrande til Trafikverket där de ställer sig bakom myndighets förslag, skriver"
  • "Sedan tidigare finns ett förslag från Anna-Lena Cederström att flytta hela verksamheten till Gräsvik."
  • "– HaV:s förslag till skyltning av badplatserna har varit ute på remiss."
  • "Motiveringen till att det blev Swecos förslag som vann lyder så här :"
  • "Företaget hade lämnat in två förslag på vindkraftsparken."
  • "Hårt kritiserat förslag om flyktingersättning klar"
  • "Han betonar att det inte är något färdigt förslag."
  • "Men för att trygga försvarets personalbehov och kunna utöka antalet soldater vid försämrat säkerhetsläge har regeringen gett en utredare i uppdrag att lägga fram förslag på en ny typ av värnplikt."
  • "Magnus Gärdebring la redan den 4:e oktober fram ett förslag om att säga nej till Nord Stream 2 eftersom ÖB avrått och på grund av hänsyn till miljön."
  • "Nu ska kollektivnämnden se till att en grundlig utredning görs som ska leda till en handlingsplan med förslag på åtgärder."

Vad betyder förslag inom sport ?

en plan om hur något skall göras

Möjliga synonymer till förslag

Relaterat till förslag

musik

anvisning

början

syfte

antagande

begäran

förutbestämmelse

prövning

information

planmässighet

vilja

anbud

Diskussion om ordet förslag

  • - 2009-06-02

    Tas bort, finns inte på engelska

  • - 2009-06-02

    idé