förslagenhet

förslagenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet förslagenhet

  • "Det säger något om den förslagenhet man arbetat med här, säger Falk som fick information om bevisprovokationen via anonyma mejl."
  • "Den har präglats av hänsynslöshet och förslagenhet."
  • "I straffbestämmelsen ska det som skäl för livstids fängelse särskilt beaktas om gärning föregåtts av ” noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös ”."
  • "Domstolen anser att Johan af Donner visat stor förslagenhet och hävdar att brottsligheten varit av ” särskilt farlig art ”."
  • "Enligt Attunda tingsrätt har alla våldsgärningar föregåtts av noggrann planering och präglas av ” förslagenhet ”."
  • "Stor förslagenhet"
  • "- Med tanke på rånarnas höga grad av planering och förslagenhet var det en naturlig farhåga."
  • "Det är svårt för samhället att försvara sig mot den här sortens förslagenhet och det borde ha vägts in i högre grad, säger han."
  • "- Mannen visade stor fräckhet och förslagenhet, säger vice chefsåklagare Kay Engfeldt som är nöjd med domen."
  • "Hovrätten anser liksom tingsrätten inte att det finns skäl att döma mannen för grov våldtäkt, men skriver att brottet har föregåtts av en ovanligt rigorös planering och präglats av stor förslagenhet."

Vad betyder förslagenhet inom generell ?

det att vara förslagen

Relaterat till förslagenhet

skicklighet

förutbestämmelse

döljande

slughet

förstånd

försiktighet

Diskussion om ordet förslagenhet