förstöring

förstöringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till förstöring

Hur används ordet förstöring

  • "Vid 18-tiden hade denna avlägsnats och medtogs för förstöring på säker plats."
  • "Och av rapporten framkommer brister i såväl dokumentationen av själva upptagningen som i förstöring av materialet."
  • "Både forskare och lokala grupper anklagar Freeport för allvarlig miljö- förstöring och nära samarbete med Indonesiens militär, hävdar före- ningen Swedwatch i en rapport."
  • "Fiskarna vill att staten och deras bolag tar ansvar för den förstöring som finns av miljö och fiske"
  • "” I Ungern fick ert inslag ( 5 nov, SVT1, Kulturnytt ) som handlade om Ungerns politiska radikalisering samt om artikeln som handlade om förstöring av böcker stor uppmärksamhet."
  • "Kunder som köpt hamburgerköttet under perioden 3-5 juli ombeds lämna tillbaka det till butiken för förstöring."
  • "I en tredjedel av ärendena som granskats har beslut om förstöring av material från hemlig tvångsmedelsanvändning ” inte fattats med erforderlig skyndsamhet ”."
  • "– Det finns risk för sjukdomsspridning och förstöring av miljön."
  • "Det är de amerikanska bilföretagen General Motors, Ford och Chrysler samt de japanska biltillverkarna Toyota, Honda och Nissan som stäms för miljö- förstöring, bl.a. översvämningar, ero- sion och saltvattenintrång."
  • "Kunder som köpt hamburgerköttet under perioden 3-5 juli ombeds lämna tillbaka det till butiken för förstöring."

Vad betyder förstöring inom generell ?

verksamhet att förstöra; händelse att något blir förstört

Möjliga synonymer till förstöring

Relaterat till förstöring

olycka

omvälvning

annullering

sammandragning

rubbning

förstörelse

ont

tomrum

formlöshet

Diskussion om ordet förstöring