förstoppning

förstoppningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förstoppning

Hur används ordet förstoppning

 • "Inspektionen anser att åtgärderna som gjordes för att utreda patientens förstoppning var rimliga, trots den senare upptäckte en tumör i tjocktarmen."
 • "Missade treårings förstoppning – kritiseras"
 • "Barnavårdscentralen i Olofström missade en förstoppning på en treårig pojke – Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar nu kritik mot den fördröjda utredningen."
 • "Pojken hade problem med att kissa men utreddes för förstoppning först när han fått akuta magsmärtor och tagits till akuten, det visar en anmälan som en förälder gjort."
 • "Kvinnan hade stora problem med kräkningar som läkarna kopplade till förstoppning när det i själva verket var cancer."
 • "Mannen, som tidigare opererats för tjocktarmscancer, kom in till sjukhuset uttorkad och med förstoppning."
 • "Läkaren misstänkte då förstoppning och pojken skickades hem med råd om behandling."
 • "Problemen med förstoppning hos barn är något som har blivit en ganska vanlig åkomma att söka vård för och här kan det finnas kopplingar just till senare blöjfrihet."
 • "Vårdpersonal på medicinjouren trodde att det rörde sig om förstoppning, men behandling mot det hjälpte inte."
 • "Vid undersökning upptäcktes en knöl, som bedömdes bero på förstoppning."
 • "Inspektionen anser att åtgärderna som gjordes för att utreda patientens förstoppning var rimliga, trots den senare upptäckte en tumör i tjocktarmen."
 • "Missade treårings förstoppning – kritiseras"
 • "Barnavårdscentralen i Olofström missade en förstoppning på en treårig pojke – Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar nu kritik mot den fördröjda utredningen."
 • "Pojken hade problem med att kissa men utreddes för förstoppning först när han fått akuta magsmärtor och tagits till akuten, det visar en anmälan som en förälder gjort."
 • "Kvinnan hade stora problem med kräkningar som läkarna kopplade till förstoppning när det i själva verket var cancer."
 • "Mannen, som tidigare opererats för tjocktarmscancer, kom in till sjukhuset uttorkad och med förstoppning."
 • "Läkaren misstänkte då förstoppning och pojken skickades hem med råd om behandling."
 • "Problemen med förstoppning hos barn är något som har blivit en ganska vanlig åkomma att söka vård för och här kan det finnas kopplingar just till senare blöjfrihet."
 • "Vårdpersonal på medicinjouren trodde att det rörde sig om förstoppning, men behandling mot det hjälpte inte."
 • "Vid undersökning upptäcktes en knöl, som bedömdes bero på förstoppning."

Vad betyder förstoppning inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
alltför låg tarmtömningsfrekvens (mer sällan än var tredje dag) och/eller konstant för hård avföring

Möjliga synonymer till förstoppning

Diskussion om ordet förstoppning