försvagning

försvagningen
försvagningar
försvagningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet försvagning på svenska?

Obestämd singular: försvagning
Bestämd singular: försvagningen
Obestämd plural: försvagningar
Bestämd plural: försvagningarna

Vad betyder försvagning inom medicin ?

det att något görs eller blir svagare

Möjliga synonymer till försvagning

Relaterat till försvagning

nedgång

försämring

förlust

omogenhet

svaghet

Diskussion om ordet försvagning