förteckning

förteckningen
förteckningar
förteckningarna
Substantiv [n]

Synonymer till förteckning

Hur böjs ordet förteckning på svenska?

Obestämd singular: förteckning
Bestämd singular: förteckningen
Obestämd plural: förteckningar
Bestämd plural: förteckningarna

Hur används ordet förteckning

 • "en förteckning av hjältar"
 • "innehållsförteckning"
 • "– Vi får listor från i princip alla rederier med förteckning över fordon som transporteras med färjorna."
 • "Senast den 6 januari 2019 måste badhuset ta fram en förteckning över de kemiska riskkällor som kan orsaka ohälsa eller olycksfall bland personalen."
 • "Badet har idag en förteckning över de kemiska produkter som finns i verksamheten, men saknar dokumentation över andra kemiska riskkällor som finns eller som kan bildas."
 • "Flera fakturor saknade både förteckning över deltagare samt syfte med bjudningen, något Gustafsson korrigerade i efterhand, först efter att SVT ställt frågor om saken."
 • "Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter."
 • "Idag är hans verk spridda över världen och någon riktig förteckning över produktionen har aldrig gjorts – men nu vill Johnny Mattsson-sällskapet att så många som möjligt hör av sig och berättar vad de äger och får föremålen fotograferade och katalogiserade."
 • "När jag grävde mer i kyrkböckerna hittade jag en liten förteckning : ” Gården känd innan Kristus känd i landet ”."
 • "Ett annat tips är att fotografera värdeföremålen och göra en förteckning över dem."
 • "Både jaktfalk och tatarfalk står på EU:s så kallade CITES-lista, en förteckning över utrotningshotade växter och djur som inte får handlas med utan intyg."
 • "Ett annat tips är att fotografera värdeföremålen och göra en förteckning över dem."

Vad betyder förteckning inom data ?

uppräkning (i skriftlig form)

Möjliga synonymer till förteckning

Relaterat till förteckning

sammanhang

minnesmärke

förteckning

reglering

räkning

Diskussion om ordet förteckning