förträfflighet

förträffligheten
förträffligheter
förträffligheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förträfflighet på svenska?

Obestämd singular: förträfflighet
Bestämd singular: förträffligheten
Obestämd plural: förträffligheter
Bestämd plural: förträffligheterna

Hur används ordet förträfflighet

  • "Han var liksom bländad av hans förträfflighet."
  • "Bilisterna som SVT Nyheter Halland träffar i Varberg är ändå rörande överens över P-skivans förträfflighet och använder ord som ” utmärkt ” och ” suveränt ”."
  • "Man lyssnar inte på tjänstemännen utan man tror på sin egen förträfflighet, säger han."
  • "Men alla är inte övertygade om affärens förträfflighet."
  • "Läkare som ser att en patient blir bättre kan också övertygas om behandlingens förträfflighet utan att ha tillräckligt många observationer som styrker det."
  • "Ordföranden för Elevorganisationen i Sverige, Seher Yilmaz, är tveksam till kamerornas förträfflighet."
  • "Stefan Löfven har haft tur med konjunkturen också, även om det i den socialdemokratiska berättelsen förstås inte handlar om tur utan om finansminister Magdalena Anderssons ( S ) förträfflighet som rikshushållare."
  • "Det står så mycket på spel om ungdomar tvekar om demokratins förträfflighet, säger Amnå."
  • "Då frågade de sig om det var slumpen, Gud eller deras egen förträfflighet som gav dem segern den omgången."
  • "President Berdymukhamedov är sedan länge varm anhängare och har tidigare skrivit en bok om hundens förträfflighet."

Möjliga synonymer till förträfflighet

Relaterat till förträfflighet

skicklighet

fördel

lämplighet

fullkomlighet

godhet

dygd

Diskussion om ordet förträfflighet