förtullning

förtullningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet förtullning

  • "Utöver de bestämmelserna finns ett välutbyggt kontrollsystem där stickprovkontroller genomförs i ursprungslandet, i samband med förtullning, samt vid slutförsäljning i importlandet."
  • "Frågan om förtullning av det gods som finns i lager är ännu inte löst."
  • "- Om man införde modern förtullning skulle uppgifterna från Finland överföras på elektronisk väg till Ryssland och långtradarna skulle kunna köra direkt över gränsen, hävdar Ilmari Larjavaara i en doktorsavhandling som granskas på fredagen."
  • "Tullen skulle enligt en överenskommelse släppa igenom viss försvarsmateriel utan förtullning."

Vad betyder förtullning inom ekonomi ?

behandling av varor om och hur mycket tull måste betalas

Relaterat till förtullning

utgift

Diskussion om ordet förtullning