förväxling

förväxlingen
förväxlingar
förväxlingarna
Substantiv [n]

Synonymer till förväxling

Hur böjs ordet förväxling på svenska?

Obestämd singular: förväxling
Bestämd singular: förväxlingen
Obestämd plural: förväxlingar
Bestämd plural: förväxlingarna

Hur används ordet förväxling

  • "Situationen var, enligt anmälan, pressad och när blodpåsarna plockades fram skedde ett förväxling av patienternas identitetshandlingar."
  • "Äldreboendet i Karlshamn satte id-band på vårdtagarna – för att undvika förväxling."
  • "När de boende på ett äldreboende i Ronneby kommun skulle få påfyllning i sina medicinskåp, så lyckades personalen göra en förväxling av medicinerna."
  • "Vi ber så mycket om ursäkt för denna förväxling."
  • "Skadestånd efter förväxling i Bollnäshärvan"
  • "Enligt anmälan har det skett en förväxling av medicinpåsarna och personen fick diagnosen läkemedelsintox på sjukhuset."
  • "I avvikelserapporten konstateras att en allvarlig förväxling av patienter och sjukhistoria hade kunnat uppstå."
  • "Ett drygt halvår innan händelsen hade en sjuksköterska varnat för förväxling av ampullerna."
  • "Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter ur samma familj, som till exempel hundkäx."
  • "En förväxling av röntgenbilder på Hallands sjukhus i Halmstad resulterade i att en höftledsoperation på en äldre patient, som också led av en känd hjärt- och njursjukdom, försenades ett dygn."

Vad betyder förväxling inom data ?

en oavsiktlig förvirring som leder till att två saker misstas för att vara varandra

Diskussion om ordet förväxling