förval

förvalet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet förval

  • "Att ” knuffa ” oss i rätt riktning genom till exempel fotspår i marken till närmsta papperskorg eller smarta förval i pensionssystemet."
  • "Och styr man folks beteende med förval i viktiga frågor som pensionssparande eller organdonation, så måste det vara lätt att hoppa av, poängterar Richard Thaler, när SVT träffar honom."
  • "Just förval är nog det mest kraftfulla nudging-verktyget."
  • "Smarta förval"
  • "När man dessutom gör sparandet till ett automatiskt förval vid anställning ökar antalet pensionssparare ännu mer."
  • "Det är snarare så att vissa tjänster som förr drog på sig många anmälningar, till exempel förval, inte är så vanliga på marknaden längre."
  • "Ghader sitter just nu i förval hos Migrationsverket i Gävle."
  • "Respektive partis kandidat utses genom en rad förval, som hålls under våren presidentvalsåret i form av primärval eller nomineringsmöten."
  • "Demonstranterna sa så sent som i fredags att de inte skulle hindra folk från att rösta i dagens förval."
  • "Demonstranter attackerade och motade i dag bort väljare när Thailand höll förval inför nästa helgs stora val."

Vad betyder förval inom generell ?

inställning/val man kan göra på teknisk apparatur eller då man beställer en servicetjänst så man slipper göra ett val varje gång man använder apparaturen eller tjänsten

Diskussion om ordet förval