förvaltarskap

förvaltarskapet
förvaltarskap
förvaltarskapen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet förvaltarskap på svenska?

Obestämd singular: förvaltarskap
Bestämd singular: förvaltarskapet
Obestämd plural: förvaltarskap
Bestämd plural: förvaltarskapen

Hur används ordet förvaltarskap

  • "Men Överförmyndarnämnden i Stockholm har inte omprövat förvaltarskap varje år."
  • "Även förvaltarskap beslutas av tingsrätten och ersatte 1989 omyndigförklaringen för vuxna."
  • "Det ställs högre krav på att få ett beslut om förvaltarskap än godmanskap, till exempel bör alltid ett läkarintyg visa behovet av förvaltarskap."
  • "Det ställs högre krav på att få ett beslut om förvaltarskap än godmanskap, till exempel bör alltid ett läkarintyg visa behovet av förvaltarskap."
  • "I Malmö ökade antalet förvaltarskap från 157 personer 1998 till 235 år 2004."
  • "Allt fler ärenden i domstol hanterar förvaltarskap."
  • "På fem år så har antalet ärenden om förvaltarskap ökat med 26 procent i tingsrätten."
  • "Vi gjorde särskilda kolumner för kritik av förvaltarskap."
  • "I 5 § Förmynderskapsförordningen står det att ” Överförmyndaren skall årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. ”"
  • "I vår granskning upptäckte vi att i över var femte tillsynsrapport ( 103 av 471 rapporter eller 21,9 procent ) upptäckte länsstyrelserna brister i någon av de slumpvis utvalda akterna när det gäller omprövning av förvaltarskap."

Möjliga synonymer till förvaltarskap

Relaterat till förvaltarskap

överordnad

Diskussion om ordet förvaltarskap