förvaltningsmyndighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet förvaltningsmyndighet

  • "ISP är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med kontroll och tillsyn av försvarsmateriel och produkter."
  • "Sametinget har framfört önskemål om att få bli förvaltningsmyndighet för samiska kulturarvsfrågor och samisk kulturmiljövård."
  • "Verksamheten ska delas upp och gå till en ny förvaltningsmyndighet, externa aktörer, länsmusiken och orkesterinstitutioner."
  • "” I nästan varje förvaltningsmyndighet med kulturansvar sitter kulturarbetare och ägnar sig åt myndighetsutövning ”, skriver Jesús Alcalá."
  • "Det var 500 personer ur röstlängden som deltog i opinionsundersökningen och en tredjedel är positiva till att sametinget är central förvaltningsmyndighet för rennäringsfrågor och lika många tycker att det är negativt."
  • "Men när Sameradion och SVT Sápmi våren 2013, med hjälp av SIFO, gjorde en opinionsundersökning var det 65 procent av väljarna i Sametingets röstlängt som tyckte att rennäringsfrågan forsättningsvis ska hanteras av sametinget som central förvaltningsmyndighet."
  • "Idag har vi 21 polismyndigheter och en central förvaltningsmyndighet i Rikspolisstyrelsen, och bara ordet myndighet sätter vissa hinder som vi hemskt gärna vill komma ifrån, säger Dan Persson, länspolismästaren i Örebro län."
  • "Statens kulturråd, är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet."
  • "Och i stället för ett affärsverk ska Sjöfartsverket bli en förvaltningsmyndighet, föreslår regeringens utredare Jonas Bjelfvenstam."
  • "– Vi är faktiskt en av få regioner som ännu inte har någon central förvaltningsmyndighet."

Relaterat till förvaltningsmyndighet

rådsförsamling

Diskussion om ordet förvaltningsmyndighet