föryngra

föryngrar
föryngrade
föryngrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet föryngra på svenska?

Presens: föryngrar
Preteritum: föryngrade
Supinum: föryngrat

Hur används ordet föryngra

 • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall."
 • "Tidigare har Gävledala berättat att många vindfällen fortfarande ligger kvar i vårt område vilket gör att granbarkborren även den här sommaren har gott om träd att föryngra sig i."
 • "Länsstyrelsen bränner skog, så kallad naturvårdsbränning för att hjälpa skogen att föryngra sig och ge en bättre miljö för fåglar och insekter som gynnas av de brända döda träden."
 • "Förhoppningen är att stammen kommer att börja föryngra sig själv och på så vis säkra sin framtid."
 • "Området består av känslig tajgaskog som är mycket svår att föryngra."
 • "Steget är det första i en plan tänkt att föryngra bolaget och ta upp kampen med de främsta konkurrenterna."
 • "När det blir så här tidigt får barkborrarna större chans att föryngra sig flera gånger under sommaren och det betyder att det blir bara fler och fler som kan angripa skogen."
 • "– Skogsägarna måste våga föryngra och vi måste samtidigt minska risken för betesskador via en ökad avskjutning."
 • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall, säger Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen."
 • "Det här var ett väldigt snabbt sätt att föryngra kåren."

Diskussion om ordet föryngra

föryngras

Verb

Hur används ordet föryngras

 • "Nyligen fick Sandvik en ny koncernchef i Olof Faxander, nu föryngras även vd-posten inom Sandvik SMT när nuvarande vd Peter Gossas går i pension efter nio år som vd."
 • "– Om det släpps ut lakvatten eller gifter som kan orsaka grumling och förgiftning i ån så kan det slå ut laxöringen och då kan inte heller flodpärlmusslan föryngras, säger Eva Anani ordförande i Kungsbacka Naturskyddsförening."
 • "Vänsterpartiet ska föryngras, vara populärast på gatan, prata mindre och göra mer politik."
 • "V ska föryngras och prata mindre"
 • "Även om utredarens experter är osäkra på om det kommer att blåsa mer utgår de från att vindskadorna på skogen kommer att öka när marken blir blötare och skogen föryngras fortare."
 • "Där kan man inte göra på samma sätt eftersom tallen kräver betydligt mycket mer ljus för att föryngras."
 • "I målet ingår även att järven ska föryngras mer jämt över det område som den finns i."
 • "Riksdagen har satt upp målet att järvstammen ska föryngras med ca 90 kullar per år."
 • "Just det här vattendraget är ett av de få i länet där man har upptäckt att den rödlistade flodpärlmusslan föryngras."
 • "– Jo, men jag tror att det håller på att föryngras."

Diskussion om ordet föryngras