facade

facades
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • fasad  [ byggnadskonst ]

Synonymer till facade

Ordet facade har 2 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom generell
byggnadskonst
generell

Ordet facade inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
  • fasad  [ byggnadskonst ]

Synonymer till facade (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till facade (inom byggnadskonst)

Ordet facade inom generell

the face or front of a building

a showy misrepresentation intended to conceal something unpleasant

Synonymer till facade (inom generell)

Uttryck till facade (inom generell)

Diskussion om ordet facade