facies

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder facies inom medicin ?

yta, utseende

Diskussion om ordet facies

facies

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet facies har 2 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom medicin
fysik
medicin

Ordet facies inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till facies (inom fysik)

Ordet facies inom medicin

yta, utseende

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Diskussion om ordet facies