fackuttryck

fackuttrycket
fackuttryck
fackuttrycken
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet fackuttryck på svenska?

Obestämd singular: fackuttryck
Bestämd singular: fackuttrycket
Obestämd plural: fackuttryck
Bestämd plural: fackuttrycken

Hur används ordet fackuttryck

 • "– Det har använts i fackspråket länge och vissa fackuttryck börjar leva vidare i olika bildliga betydelser."
 • "Men hur patienten ska förstå alla fackuttryck som finns i en journal är en fråga."
 • "Fick lära sig viktiga fackuttryck"
 • "Inom vårdområdet finns det många fackuttryck som är viktiga att kunna, säger Göran Richter, personalchef i Askersunds kommun."
 • "Inga fackuttryck är tillåtna och de kommer att bedömas utifrån framförande, struktur och innehåll."
 • "Visst kan viral betraktas som ett inlån från engelskan, men det hör också till det svenska ordförrådet, även om det hittills uppfattats som ett fackuttryck i läkarspråket."
 • "Visst kan viral betraktas som ett inlån från engelskan, men det hör också till det svenska ordförrådet, även om det hittills uppfattats som ett fackuttryck i läkarspråket."
 • "– Det har använts i fackspråket länge och vissa fackuttryck börjar leva vidare i olika bildliga betydelser."
 • "Men hur patienten ska förstå alla fackuttryck som finns i en journal är en fråga."
 • "Fick lära sig viktiga fackuttryck"
 • "Inom vårdområdet finns det många fackuttryck som är viktiga att kunna, säger Göran Richter, personalchef i Askersunds kommun."
 • "Inga fackuttryck är tillåtna och de kommer att bedömas utifrån framförande, struktur och innehåll."

Vad betyder fackuttryck inom lingvistik ?

språkligt uttryck (ett ord eller en fras med en given betydelse) som förekommer mer eller mindre exklusivt i ett visst fackspråk (t.ex. inom ett visst yrke)

Möjliga synonymer till fackuttryck

Diskussion om ordet fackuttryck