facsimile

facsimile
facsimiled
facsimiled
Verb

Översättningar

Synonymer till facsimile

  • fax [ kontor ]

Ordet facsimile har 3 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom norgespec
  • Inom generell
kontor
norgespec
generell

Ordet facsimile inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Möjliga synonymer till facsimile (inom kontor)

  • fax [ office ]

Ordet facsimile inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet facsimile inom generell

Synonymer till facsimile (inom generell)

  • fax [ kontor ]

Diskussion om ordet facsimile

facsimile

facsimiles
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till facsimile (inom generell)

Ordet facsimile har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kontor
  • Inom typografi
generell
kontor
typografi

Vad betyder facsimile inom generell, generell ?

noggrann avbildning i tryck av t ex handskrift

transmits the copy by wire or radio

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet facsimile inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Svenska
  • fax  [ kontor ]

Ordet facsimile inom typografi

an exact copy or reproduction

Synonymer till facsimile (inom typografi)

Möjliga synonymer till facsimile (inom typografi)

Diskussion om ordet facsimile