fading

fadingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder fading inom radio ?

variationer i signalstyrkan, svävning, bortdöende signal

Diskussion om ordet fading

fade

fade
faded
faded
Verb

Hur används ordet fade

  • "The scene begins to fade"
  • "Her bloom was fading"

Ordet fade har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom teknik
sjöfart
generell
sport
teknik

Vad betyder fade inom sjöfart ?

become less clearly visible or distinguishable

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till fade (inom sjöfart)

Ordet fade inom generell

lose freshness, vigor, or vitality

Ordet fade inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till fade (inom sport)

Möjliga synonymer till fade (inom sport)

Ordet fade inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till fade (inom teknik)

Möjliga synonymer till fade (inom teknik)

Diskussion om ordet fade

fading

Adjektiv

Hur används ordet fading

  • "the paling photographs"

Vad betyder fading inom generell ?

losing color

Diskussion om ordet fading

fading

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet fading