faktotum

[fakˈtoːtɵm]
faktotumen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till faktotum

Hur uttalas ordet faktotum?

[fakˈtoːtɵm]

Vad betyder faktotum inom militärväsen ?

en som ska gör allt

Möjliga synonymer till faktotum

Relaterat till faktotum

förtroendeman

höger

verkställare

ledare

Diskussion om ordet faktotum