fall apart

fall apart
fallen apart
fell apart
Verb

Översättningar

Ordet fall apart har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom anatomi
  • Inom film
  • Inom mat
  • Inom typografi
generell
anatomi
film
mat
typografi

Vad betyder fall apart inom generell ?

lose one's emotional or mental composure

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fall apart (inom generell)

Möjliga synonymer till fall apart (inom generell)

Ordet fall apart inom anatomi

Synonymer till fall apart (inom anatomi)

Möjliga synonymer till fall apart (inom anatomi)

Ordet fall apart inom film

Synonymer till fall apart (inom film)

Ordet fall apart inom mat

Synonymer till fall apart (inom mat)

Ordet fall apart inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till fall apart (inom typografi)

Möjliga synonymer till fall apart (inom typografi)

Diskussion om ordet fall apart