fall back

fall back
fallen back
fell back
Verb

Ordet fall back har 4 betydelser

  • Inom psykologi
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom juridik
psykologi
generell
bildligt
juridik

Ordet fall back inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Möjliga synonymer till fall back (inom psykologi)

Ordet fall back inom generell

fall backwards and down

retreat

(inom generell)

Synonymer till fall back (inom generell)

Uttryck till fall back (inom generell)

Ordet fall back inom bildligt

have recourse to

Synonymer till fall back (inom bildligt)

Ordet fall back inom juridik

Synonymer till fall back (inom juridik)

Diskussion om ordet fall back