falsify

falsified
falsified
falsify
Verb

Översättningar

Hur används ordet falsify

  • "falsify the data"
  • "Falsify a claim"
  • "She falsified the records"

Ordet falsify har 5 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom bildligt
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom zoologi
juridik
bildligt
musik
generell
zoologi

Ordet falsify inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till falsify (inom juridik)

Ordet falsify inom bildligt

make false by mutilation or addition; as of a message or story

Synonymer till falsify (inom bildligt)

Ordet falsify inom musik

Synonymer till falsify (inom musik)

Möjliga synonymer till falsify (inom musik)

Ordet falsify inom generell

prove false

falsify knowingly

Ordet falsify inom zoologi

Synonymer till falsify (inom zoologi)

Diskussion om ordet falsify