farthing

farthings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet farthing har 3 betydelser

  • Inom valuta
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
valuta
vardagligt
generell

Ordet farthing inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Ordet farthing inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • dugg  [ vardagligt ]
  • dyft  [ vardagligt ]
  • skärv  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till farthing (inom vardagligt)

Ordet farthing inom generell

a former British bronze coin worth a quarter of a penny

Diskussion om ordet farthing

  • - 2018-10-30

    smack