fastskruva

Verb

Möjliga synonymer till fastskruva

Relaterat till fastskruva

hinder

kvarhållande

sammanhållning

förbindelse

Diskussion om ordet fastskruva