fastslå

fastslår
fastslog
fastslagit
Verb

Översättningar

Synonymer till fastslå

Hur böjs ordet fastslå på svenska?

Presens: fastslår
Preteritum: fastslog
Supinum: fastslagit

Hur används ordet fastslå

 • "Det blev ingen rättslig prövning av dödsskjutningen i september förra året, eftersom det inte gick att fastslå vem som avlossade skottet som dödade Emmeli Olsson."
 • "Men trots en omfattande utredning saknades avgörande teknisk bevisning och det gick heller inte att fastslå om 23-åringen blivit dödad eller inte."
 • "I sin dom konstaterar hovrätten att det inte går att fastslå om 23-åringen blev mördad eller inte men fastslår att det är den 28-årige vännen som flyttat runt den döda kroppen."
 • "Obduktionen av 23-åringens kropp kunde heller inte fastslå att han verkligen blivit mördad, något 28-åringens försvarsadvokat Christer Holmqvist tagit fasta på."
 • "Utredningssekretessen kvarstår ifall någon vill ansöka om att föra en bevistalan, där en domstol får fastslå huruvida den misstänkte pojken är skyldig eller inte."
 • "Men vi har inte lyckats fastslå att någon enskild chef i kommunen känt till de här problemen eller låtit dem fortgå, säger Patrik Hansson."
 • "Polisen inledde direkt en utredning om mord, då det inte gick att fastslå hur mannen avlidit."
 • "Här skulle PFAS ha kunnat finnas i den olja som använts i gjutformarna, men det har inte gått att fastslå."
 • "Enligt socialstyrelsen går det inte fastslå att mannens liv kunnat räddas om vårdcentralen agerat annorlunda, men riktar ändå kritik mot att varken eventuell feber eller puls kontrollerades när mannen sökte hjälp."
 • "Men Blekinge tingsrätt kom fram till att det inte gick att fastslå att det var just den utpekade polisen som gjort gärningen."
 • "Det blev ingen rättslig prövning av dödsskjutningen i september förra året, eftersom det inte gick att fastslå vem som avlossade skottet som dödade Emmeli Olsson."
 • "Men trots en omfattande utredning saknades avgörande teknisk bevisning och det gick heller inte att fastslå om 23-åringen blivit dödad eller inte."
 • "I sin dom konstaterar hovrätten att det inte går att fastslå om 23-åringen blev mördad eller inte men fastslår att det är den 28-årige vännen som flyttat runt den döda kroppen."
 • "Obduktionen av 23-åringens kropp kunde heller inte fastslå att han verkligen blivit mördad, något 28-åringens försvarsadvokat Christer Holmqvist tagit fasta på."
 • "Utredningssekretessen kvarstår ifall någon vill ansöka om att föra en bevistalan, där en domstol får fastslå huruvida den misstänkte pojken är skyldig eller inte."
 • "Men vi har inte lyckats fastslå att någon enskild chef i kommunen känt till de här problemen eller låtit dem fortgå, säger Patrik Hansson."
 • "Polisen inledde direkt en utredning om mord, då det inte gick att fastslå hur mannen avlidit."
 • "Här skulle PFAS ha kunnat finnas i den olja som använts i gjutformarna, men det har inte gått att fastslå."
 • "Enligt socialstyrelsen går det inte fastslå att mannens liv kunnat räddas om vårdcentralen agerat annorlunda, men riktar ändå kritik mot att varken eventuell feber eller puls kontrollerades när mannen sökte hjälp."
 • "Men Blekinge tingsrätt kom fram till att det inte gick att fastslå att det var just den utpekade polisen som gjort gärningen."

Vad betyder fastslå inom lingvistik ?

fästa genom att slå, fastspika, fastnita

Relaterat till fastslå

bekräftelse

visshet

bevis

kvarhållande

riktighet

beslutsamhet

bevisföring

varaktighet

sammanhållning

Diskussion om ordet fastslå