fate

fates
Substantiv

Översättningar

Synonymer till fate

Hur används ordet fate

  • "deserved a better fate"

Ordet fate har 3 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
mytologi
vardagligt
bildligt

Ordet fate inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till fate (inom mytologi)

Möjliga synonymer till fate (inom mytologi)

Ordet fate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fate (inom vardagligt)

Ordet fate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fate (inom bildligt)

Diskussion om ordet fate

fate

fate
fated
fated
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till fate (inom bildligt)

Diskussion om ordet fate