fattigdom

[ˈfa.tigˌdʊm]
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet fattigdom?

[ˈfa.tigˌdʊm]

Hur används ordet fattigdom

 • "– Den handlar om fattigdom och den handlar om en tillbakablick på historien."
 • "I alla landets kommuner har andelen äldre som ligger i risk för fattigdom ökat mellan 2013 och 2015."
 • "Personer med allvarliga psykiska tillstånd lever i fattigdom."
 • "15,6 procent av de äldre i Sverige riskerar fattigdom – en ökning med nästan fyra procentenheter sedan 2013."
 • "Enligt EU:s definition är det gränsen för att vara i risk för fattigdom."
 • "– Tidigare har vi bara pratat om världsproblem som klimatet, fattigdom, och artutrotning ett och ett och bara hoppats att världens ledare får ihop det."
 • "Fler äldre i Blekinge riskerar fattigdom"
 • "Högst andel fattiga barn finns i Olofströms kommun, där åtta av tio barn lever i fattigdom."
 • "– Barns fattigdom är en fråga som inte får glömmas bort under valet, säger Anton Jönsson från RBUF Karlskrona."
 • "Det är ett nationellt problem att det saknas kompetens och att vi har svårt att rekrytera nya socialsekreterara men många barn lever i fattigdom och dåliga uppväxtmiljöer."

Vad betyder fattigdom inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
det att vara fattig

Diskussion om ordet fattigdom

fattigdom

[ˈfa.tigˌdʊm]
fattigdomen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur uttalas ordet fattigdom?

[ˈfa.tigˌdʊm]

Hur används ordet fattigdom

 • "– Den handlar om fattigdom och den handlar om en tillbakablick på historien."
 • "I alla landets kommuner har andelen äldre som ligger i risk för fattigdom ökat mellan 2013 och 2015."
 • "Personer med allvarliga psykiska tillstånd lever i fattigdom."
 • "15,6 procent av de äldre i Sverige riskerar fattigdom – en ökning med nästan fyra procentenheter sedan 2013."
 • "Enligt EU:s definition är det gränsen för att vara i risk för fattigdom."
 • "– Tidigare har vi bara pratat om världsproblem som klimatet, fattigdom, och artutrotning ett och ett och bara hoppats att världens ledare får ihop det."
 • "Fler äldre i Blekinge riskerar fattigdom"
 • "Högst andel fattiga barn finns i Olofströms kommun, där åtta av tio barn lever i fattigdom."
 • "– Barns fattigdom är en fråga som inte får glömmas bort under valet, säger Anton Jönsson från RBUF Karlskrona."
 • "Det är ett nationellt problem att det saknas kompetens och att vi har svårt att rekrytera nya socialsekreterara men många barn lever i fattigdom och dåliga uppväxtmiljöer."

Vad betyder fattigdom inom samhälle ?

Fotograf: Wikipedia
det att vara fattig

Möjliga synonymer till fattigdom

Relaterat till fattigdom

olycka

ofullständighet

fattigdom

tomrum

oviktighet

otillräcklighet

förlust

litenhet

Diskussion om ordet fattigdom