feature

features
Substantiv

Synonymer till feature

Hur används ordet feature

 • "He was a man of handsome features"
 • "an expression of pleasure crossed his features"
 • "Förra månaden presenterade bolaget ett par Nokiamobiler av gammalt snitt, med knappar ( sådana som på engelska kallas för ” feature phones ” ) och en prislapp på bara ett par hundralappar."
 • "Filmen vann priserna Best documentary feature och Albert Maysles new documentary director award, något som kom som en överraskning för både Ellen och Ellinor."
 • "Enligt en undersökning av analysföretaget Kairos feature har hela 73 procent av de tillfrågade från generation Z uppgett att de har problem med ångest."
 • "Årets Sport feature"
 • "HMD planerar även att köpa rätten att använda Nokiamärket på enklare mobiler, så kallade ” feature phones ”, från den amerikanska IT-jätten Microsoft, som tog över Nokias mobilverksamhet 2014, enligt ett pressmeddelande från Nokia."
 • "” It is worth nothing that the essential feature of the type of theory which has been described in this note is the prediction of incomplete multiplets of scalar and vector bosons. ”"
 • "Vår historia är en berättelse om 150 år av kontinuerlig innovation förenat med höga ambitioner, oavsett om det handlat om nyheter, sport, utrikes, feature eller kultur."
 • "Nokias andel av mobiltelefonmarknaden föll alltså med 4,9 procentenheter i det första kvartalet, mest på grund av en omfattande minskning i försäljning av så kallade feature phones."
 • "they ran a feature on retirement planning"
 • "the feature tonight is `Casablanca'"
 • "the map showed roads and other features"
 • "Telecommunications are an important feature in the IT world"
 • "a characteristic feature"

Ordet feature har 6 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom media
 • Inom militärväsen
 • Inom allmänt
 • Inom juridik
 • Inom film
matematik
media
militärväsen
allmänt
juridik
film

Vad betyder feature inom matematik ?

the characteristics parts of a person's face: eyes and nose and mouth and chin

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till feature (inom matematik)

Möjliga synonymer till feature (inom matematik)

Ordet feature inom media

a special or prominent article in a newspaper or magazine the principal (full-length) film in a program at a movie theater

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till feature (inom media)

Möjliga synonymer till feature (inom media)

Ordet feature inom militärväsen

a prominent aspect of something:

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till feature (inom militärväsen)

Ordet feature inom allmänt

an article of merchandise that is displayed or advertised more than other articles

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till feature (inom allmänt)

Ordet feature inom juridik

A beneficial capability

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till feature (inom juridik)

Ordet feature inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Möjliga synonymer till feature (inom film)

Diskussion om ordet feature

 • - 2009-12-07

  Valmöjligheter (there are many features you can choose from when registering this membership...)

 • Ransmyr - 2009-12-07

  Tjänst (this is one of the features our webpage offers - detta är en av vår sajts tjänster)

 • Zcorpio - 2011-12-26

  I vissa sammanhang kanske "i fokus" kan passa som ett komplement till "framhävd"? Ex. Featured image = Bild i fokus

feature

feature
featured
featured
Verb

Översättningar (inom film)

Synonymer till feature (inom film)

Hur används ordet feature

 • "This restaurant features the most famous chefs in France"

Ordet feature har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
lingvistik
generell

Ordet feature inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till feature (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till feature (inom lingvistik)

Ordet feature inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till feature (inom generell)

Möjliga synonymer till feature (inom generell)

Diskussion om ordet feature

feature

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet feature

 • "Förra månaden presenterade bolaget ett par Nokiamobiler av gammalt snitt, med knappar ( sådana som på engelska kallas för ” feature phones ” ) och en prislapp på bara ett par hundralappar."
 • "Filmen vann priserna Best documentary feature och Albert Maysles new documentary director award, något som kom som en överraskning för både Ellen och Ellinor."
 • "Enligt en undersökning av analysföretaget Kairos feature har hela 73 procent av de tillfrågade från generation Z uppgett att de har problem med ångest."
 • "Årets Sport feature"
 • "HMD planerar även att köpa rätten att använda Nokiamärket på enklare mobiler, så kallade ” feature phones ”, från den amerikanska IT-jätten Microsoft, som tog över Nokias mobilverksamhet 2014, enligt ett pressmeddelande från Nokia."
 • "” It is worth nothing that the essential feature of the type of theory which has been described in this note is the prediction of incomplete multiplets of scalar and vector bosons. ”"

Vad betyder feature inom media ?

Feature eller featureartikel (av det engelska feature story) brukar inom tidnings- och tidskriftsbranschen beteckna artiklar eller reportage som inte är kopplat till nyheter http://sv.wikipedia.org/wiki/Feature

Möjliga synonymer till feature

Diskussion om ordet feature

 • magjo - 2009-06-10

  Feature kan väl också betyda något i stil med finess eller funktionalitet?

 • - 2009-07-22

  Feature betyder även "egenskap" eller "funktion". Ex: The site Tyda.se has a suggestion feature that lets you type just a few letters and then make your choise from a list of suggestions. Ex 2: "Anna is blessed with attractive facial features" Som verb kan det betyda "Innehålla" eller "Erbjuda". Ex: "Daft Punk's latest compilation CD features the hit song "Better, Faster, Harder, Stronger"

 • Ransmyr - 2009-12-07

  Tjänst (this is one of the features we offer on our site)