feeble

feebler
feeblest
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till feeble

Hur används ordet feeble

 • "a feeble old woman"
 • "feeble efforts"
 • "a feeble voice"
 • "a feeble excuse"

Ordet feeble har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom norgespec
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
bildligt
norgespec
vardagligt
generell

Ordet feeble inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till feeble (inom bildligt)

Ordet feeble inom norgespec

pathetically lacking in force or effectiveness

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till feeble (inom norgespec)

Möjliga synonymer till feeble (inom norgespec)

Ordet feeble inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till feeble (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till feeble (inom vardagligt)

Ordet feeble inom generell

lacking strength

Översättningar (inom generell)

Synonymer till feeble (inom generell)

Uttryck till feeble (inom generell)

Möjliga synonymer till feeble (inom generell)

Diskussion om ordet feeble

 • atgard - 2009-03-30

  "vek" borde även vara med.

feeble

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till feeble

Diskussion om ordet feeble