feebleminded

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till feebleminded

Ordet feebleminded har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder feebleminded inom generell, generell ?

mentally deficient

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till feebleminded (inom generell)

Ordet feebleminded inom medicin

Synonymer till feebleminded (inom medicin)

Diskussion om ordet feebleminded

  • - 2018-09-05

    förvirrad