feebleness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till feebleness

Ordet feebleness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder feebleness inom generell, generell ?

the quality of lacking intensity or substance

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till feebleness (inom generell)

Ordet feebleness inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till feebleness (inom medicin)

Möjliga synonymer till feebleness (inom medicin)

Diskussion om ordet feebleness