felsägning

felsägningen
felsägningar
felsägningarna
Substantiv [n]

Synonymer till felsägning

Hur böjs ordet felsägning på svenska?

Obestämd singular: felsägning
Bestämd singular: felsägningen
Obestämd plural: felsägningar
Bestämd plural: felsägningarna

Vad betyder felsägning inom zoologi ?

det att någon (muntligt och oavsiktligt) säger ett ord eller fras med en betydelse som skiljer sig från den avsedda betydelsen

Möjliga synonymer till felsägning

Diskussion om ordet felsägning