femininitet

femininiteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet femininitet

  • "Vi har ju tyvärr ett superförakt mot femininitet och hon är superfeminin."
  • "Det verkar vara mentaliteten som genomsyrar svart femininitet och skönhet i ett samhälle uppbyggt av eurocentriska skönhetsideal ”, skriver hon."
  • "Hennes vida porträtteringar av kvinnor har vidgat vår uppfattning av femininitet på film, för ingen kan väl någonsin glömma den självständiga Monika, Agnes i sina dödsryckningar eller Glorias lågmälda grymhet?"
  • "- Det finns många andra som riskerar mycket mer med att uttrycka femininitet – kvinnor."
  • "Syftet med konferensen Genus som verktyg var att öka medvetenheten och arrangörerna vill öka kunskapen och förståelsen för hur normer om maskulinitet och femininitet kan sättas in i ett förebyggande sammanhang."
  • "Vi behöver problematisera och lyfta upp vad som är maskulinitet, vad som är femininitet, hur kön skapas och varför vi behöver slå till exempel, säger Isabel Persson på Länsstyrelsen i Värmland."
  • "Arrangörerna vill öka kunskapen och förståelsen för hur normer om maskulinitet och femininitet kan sättas in i ett förebyggande sammanhang."

Ordet femininitet inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till femininitet

Diskussion om ordet femininitet