fence

fences
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fence

Ordet fence har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom zoologi
  • Inom hundar
  • Inom sport och fritid
generell
zoologi
hundar
sport och fritid

Vad betyder fence inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fence (inom generell)

Möjliga synonymer till fence (inom generell)

Ordet fence inom zoologi

a barrier that serves to enclose an area

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till fence (inom zoologi)

Ordet fence inom hundar

(informal) a dealer in stolen property

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Möjliga synonymer till fence (inom hundar)

Ordet fence inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

Möjliga synonymer till fence (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet fence

fence

fence
fenced
fenced
Verb

Översättningar (inom sport och fritid)

Synonymer till fence (inom sport och fritid)

Hur används ordet fence

  • "we fenced in our yard"

Ordet fence har 3 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom generell
  • Inom utbildning
järnväg
generell
utbildning

Vad betyder fence inom järnväg ?

enclose with a fence

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till fence (inom järnväg)

Möjliga synonymer till fence (inom järnväg)

Ordet fence inom generell

receive stolen goods

fight with fencing swords

Översättningar (inom generell)

Ordet fence inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till fence (inom utbildning)

Möjliga synonymer till fence (inom utbildning)

Diskussion om ordet fence