festsal

festsalen
festsalar
festsalarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet festsal på svenska?

Obestämd singular: festsal
Bestämd singular: festsalen
Obestämd plural: festsalar
Bestämd plural: festsalarna

Hur används ordet festsal

  • "– Det här rummet användes som festsal för den danska kungamakten, berättar han."
  • "Allt är uppbyggt av digitaliserade bilder som projiceras i slottets festsal, tillsammans med musik."
  • "I Johan III:s största festsal får hans målningar istället liv genom projektioner i stor skala på väggar och golv tillsammans med musik."
  • "Den tros ha varit en festsal som bränts ner under ceremoniella former."
  • "Inför en fullsatt festsal i Kreml, med de ryska parlamentets båda kamrars ledamöter samt en rad höga civila och religiösa dignitärer närvarande, lade Putin ut texten."
  • "I den gamla posthallen, som är K-märkt, ska det bli festsal och arkitekten försöker bevara så mycket som möjligt av 20-talsatmosfären."

Ordet festsal inom

Möjliga synonymer till festsal

Relaterat till festsal

rum

förlustelse

välbefinnande

Diskussion om ordet festsal