fickformat

fickformatet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet fickformat

  • "Tv i fickformat"
  • "Den lilla ordboken finns att hämta på SOS Alarms hemsida och går att vika ihop till fickformat."
  • "Studentexamen i fickformat när elprogrammet i Bispgården sprang ut"
  • "Tidigare har personalen fått hålla tillgodo med en tryckt bok i fickformat som omarbetades och trycktes på nytt vartannat år."
  • "Boken, som är i fickformat och har karaktären av en dansbok, har använts av flera dåtida personer som skrivit ner polloneser, menuetter kontradanser."
  • "Därför håller djursjukhuset i Hässleholm på att utveckla ett förbandskit i fickformat."
  • "Ledaren för Turkiets största oppositionsparti, det republikanska CHP, utreds av åklagare sedan han kallat president Recep Tayyip Erdogan för ” en diktator i fickformat ”."
  • "Detta arbete ledde t ex till att vi tog fram en liten broschyr i fickformat om fusk och plagiat som lärare vid varje kursstart skulle dela ut och gå igenom för att alla skulle bli medvetna om att universitetet ser allvarligt på fenomenet och att konsekvenserna faktiskt kan bli avstängning ett antal veckor från all verksamhet vid universitetet; med alla de konsekvenser för den fortsatta utbildningen som studenten sedan måste leva med."
  • "Novellix är specialiserat på nyskrivna noveller som ges ut i fickformat och i samma omgång som Stina Stoor har Klas Östergren publicerats."
  • "Om de äldre testpersonerna nu välkomnar Telenoid, eller motsvarigheten i fickformat, är också svårt att sia om men robotarna välkomnas i alla fall på Köpenhamns flygplats Kastrup i Danmark nu på lördag."

Möjliga synonymer till fickformat

Diskussion om ordet fickformat