fiddle

fiddles
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • fiol  [ musikinstrument ]

Synonymer till fiddle

Diskussion om ordet fiddle

fiddle

fiddle
fiddled
fiddled
Verb

Hur används ordet fiddle

  • "Don't fiddle with the screws"

Ordet fiddle har 4 betydelser

  • Inom mat
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom teater
mat
norgespec
generell
teater

Ordet fiddle inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet fiddle inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet fiddle inom generell

play the violin or fiddle

Ordet fiddle inom teater

Synonymer till fiddle (inom teater)

Möjliga synonymer till fiddle (inom teater)

Diskussion om ordet fiddle