fight back

fight back
fought back
fought back
Verb

Översättningar

Synonymer till fight back

Ordet fight back har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom sport
bildligt
generell
sport

Ordet fight back inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fight back (inom bildligt)

Ordet fight back inom generell

defend oneself

Ordet fight back inom sport

Synonymer till fight back (inom sport)

Möjliga synonymer till fight back (inom sport)

Diskussion om ordet fight back