figuration

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Ordet figuration har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom musik
generell
musik

Ordet figuration inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till figuration (inom generell)

Ordet figuration inom musik

Översättningar (inom musik)

Diskussion om ordet figuration

figuration

figurations
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Ordet figuration har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fysik
  • Inom musik
generell
fysik
musik

Vad betyder figuration inom generell, generell ?

representing figuratively as by emblem or allegory

Översättningar (inom generell)

Ordet figuration inom fysik

decorating with a design

Översättningar (inom fysik)

Ordet figuration inom musik

Översättningar (inom musik)

Diskussion om ordet figuration