filspån

Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet filspån

filspån

filspånen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Relaterat till filspån

grynighet

friktion

Diskussion om ordet filspån