filtrering

filtreringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet filtrering

 • "Om man bara låter dagvattnet rinna rakt ut i avloppet är det klart att det åker med gummi, men det går ju att åtgärda genom att ha filtrering i dagvattenbrunnarna, säger Cristel Brorsson, vice ordförande i Svenska fotbollförbundets anläggningskommitté."
 • "Om man bara låter dagvattnet rinna rakt ut i avloppet är det klart att det åker med gummi, men det går ju faktiskt att åtgärda genom att ha filtrering i dagvattenbrunnarna, säger Cristel Brorsson."
 • "Visserligen sker en viss filtrering av dagvattnet med innehåll, men det är uppenbarligen lätt för föremål som fimpar att slinka förbi, enligt Sophia Stringer."
 • "- Och om vi får se en massa nya konstiga toppdomäner finns en risk att stater kan ta till filtrering än mer, vilket leder till en situation där internet blir allt mer politik."
 • "- Och om vi får se en massa nya konstiga toppdomäner finns en risk att stater kan ta till filtrering än mer, vilket leder till en situation där internet blir allt mer politik."
 • "Enligt EU-domstolen bryter filtrering mot bl.a. e-handelsdirektivet och informationsfriheten."
 • "Enligt EU-domstolen bryter filtrering mot bland annat e-handelsdirektivet och informationsfriheten."
 • "Det går dock att se en viss logik bakom Facebooks filtrering eftersom det kan bli ganska enformigt om nyhetsflödet ska domineras olika personers aktiviteter som att ” Kalle Karlsson ” gillar den och den sidan eller blir kompis med ” Kim Kimsson ”."
 • "Den ryms i en svart plastdunk och kombinerar tre metoder : filtrering, pasteurisering och UV-sterilisering."
 • "Vi jobbar väldigt brett med både förebyggande verksamhet som filtrering och med hjälp av våra internationella kontakter."

Ordet filtrering har 3 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom dryck
 • Inom vardagligt
kemi
dryck
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet filtrering inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Vanlig betydelse av ordet filtrering inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Engelska

Möjliga synonymer till filtrering (inom dryck)

Ordet filtrering inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Relaterat till filtrering (inom vardagligt)

utträde

Diskussion om ordet filtrering