finansiär

finansiären
finansiärer
finansiärerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet finansiär på svenska?

Obestämd singular: finansiär
Bestämd singular: finansiären
Obestämd plural: finansiärer
Bestämd plural: finansiärerna

Hur används ordet finansiär

  • "Däremot har det krävts en extern finansiär för att göra värvningar möjliga mot sluttampen av säsongen."
  • "Därmed står hälsoanläggningen nu utan extern finansiär."
  • "Söker finansiär"
  • "Och nu har högskolan som en av stiftarna i den ideella föreningen lämnat sin tidigare roll som finansiär."
  • "Och frågan är hur anläggningen ska finansieras i framtiden, när EU-pengarna och slut och BTH lämnat sin roll som finansiär."
  • "På grund av uteblivna resultat valde Blekinge Tekniska Högskola i fjol att hoppa av som finansiär och vid årsskiftet upplöstes den ideella förening som tidigare varit en garant för fortsatt verksamhet."
  • "Vad det skulle kosta är oklart, men Luftfartsverket hoppas på Region Blekinge som finansiär."
  • "I stället hoppas den politiska ledningen på en privat finansiär."
  • "Enligt klubbdirektör Anders Doverskog är värvningen möjlig tack vare en extern finansiär, som för stunden önskar vara anonym."
  • "Företaget hoppas dock kunna hitta en ny finansiär för att lösa tvisten utan konkurs."

Vad betyder finansiär inom ekonomi ?

Sponsor kallas den juridiska person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst https://sv.wikipedia.org/wiki/Sponsor

Möjliga synonymer till finansiär

Relaterat till finansiär

skattmästare

handel

penningväsen

redovisning

Diskussion om ordet finansiär