finnas

finns
fanns
funnits
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till finnas

Hur böjs ordet finnas på svenska?

Presens: finns
Preteritum: fanns
Supinum: funnits

Hur används ordet finnas

 • "Eftersom växten stevia inte har kontrollerats och godkänts är det okänt vilka risker som kan finnas."
 • "Filmen ska skickas till olika filmfestivaler och tanken är att den även ska finnas tillgänglig hos kommunen, för skolor och allmänheten."
 • "Ett villkor för bidraget är att det ska finnas minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under den senaste tolvmånadersperioden i kommunen."
 • "Vi vill finnas ute i riskmiljöer bland unga."
 • "– En till mig närstående person kan finnas med som underleverantör i ett av de anbud som eventuellt kommit in."
 • "Att alltid behöva prata med en ny hela tiden som man vet inte kommer finnas där, det blir ingen kontinuitet."
 • "Den 20:e februari kommer det istället för en, finnas tre fältsekreterare i Ronneby som jobbar förebyggande ute bland ungdomar."
 • "Dessutom kan det finnas kulturarv i form av skeppsvrak, som vi vill vara säkra på att vi inte skadar, säger John Garrand."
 • "På samma plats som det idag kan finnas en villa eller ett sommarstugeområde fanns det på många håll i Blekinge en minkfarm i mitten av förra seklet."
 • "– Det brukar ju vara så när man kommer upp i ministerrådet att det kan finnas olika synpunkter."
 • "Vi måste finnas där kunden finns."
 • "Och kunden finns på nätet, då måste vi också finnas där, säger Leif Wictorén, vd för Visit Blekinge."

Diskussion om ordet finnas

 • - 2009-05-04

  Det "finns" i stallet