fiske

fisket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet fiske

  • "Nu upphör allt fiske med fasta redskap den östra sidan av Mörrumsåni Blekinge."
  • "Problemen finns längs hela den svenska kusten men omfattningen av skador beror på vilket slags fiske man bedriver, säger Susanne Viker, utredare på HaV."
  • "Länsstyrelsen har skickat en skrivelse till regeringen med önskemål om en utvärdering av systemet med överlåtbara rättigheter i sill- och skarpsillfisket i Östersjön, som man menar begränsar möjligheterna till att bevara och utveckla ett regionalt fiske."
  • "Därför beslutar HaV att förbudet även ska omfatta detta fiske efter skarpsill i området i Östersjön."
  • "– Kommunens plan inskränker på rekreationsmöjligheter, friluftsliv, båtfolk och fiske."
  • "Sommarutflykten med båt, grillning och fiske slutade med dagsböter för fyra personer i Karlskrona."
  • "* Kustkvoten för fiske i östra Östersjön med passiva redskap med mindre vadredskap samt för trålfiske med fartyg under 12 meter är alltför liten."
  • "– Sverige har ställt upp på den gemensamma fiskeripolitiken i EU som ska värna om ett långsiktigt hållbart fiske och nu är det dags att man visar att det gäller i praktiken, säger Inger Melander."
  • "EU-kommissionens föreslår ett fiske av totalt 1 588 ton torsk i västra Östersjön och 24 927 ton i de östra delarna."
  • "– Han hade ägnat sig åt fiske och låg ensam i vattnet, säger Tobias Nicander, sjöräddningsledare på Sjöfartsverket."

Vad betyder fiske inom fiske ?

Fotograf: Wikipedia
det att fiska (fånga fisk)

Möjliga synonymer till fiske

Relaterat till fiske

anskaffning

dödande

förlustelse

rov

Diskussion om ordet fiske