Fiskeriverket

Namn [-]
Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet Fiskeriverket

 • "Om mark- och miljödomstolen ändå skulle ge tillstånd till vindkraftparken vill Fiskeriverket se stränga miljövillkor för anläggningen och att påverkan på fiskbestånd och fiske följs upp under flera år."
 • "Fiskeriverket har motsatt sig dumpningen på grund av risker för förorening och att bolaget inte visat att det går att lägga upp snön på land."
 • "Fiskeriverket saknar därför en redovisning av möjliga alternativa platser för vindkraftverken."
 • "SÖLVESBORG | Fiskeriverket gör tummen ner för Blekinge Offshores planerade vindkraftpark i Hanöbukten."
 • "Den föreslagna lokaliseringen är direkt olämplig för fisken och fisket, skriver Fiskeriverket i sitt yttrande till markoch miljödomstolen i Växjö."
 • "Det visar forskning från Fiskeriverket."
 • "Sara Königson, från Fiskeriverket som initierat provfisket säger till Blekingenytt att Gråsälens framfart längs Östersjökusten är ett jätteproblem för yrkesfisket."
 • "På Fiskeriverket håller man inte med om att kraven på licenser har blvit tuffare."
 • "Under 2010 hade 6,4 procent av fartygen fått flera sanktioner från Fiskeriverket efter upprepad misskötsel."
 • "Fiskeriverket är just nu ute och letar efter den."

Ordet Fiskeriverket har 2 betydelser

 • Inom sverigespecifikt
 • Inom generell
sverigespecifikt
generell

Ordet Fiskeriverket inom sverigespecifikt

Översättningar (inom sverigespecifikt)

Ordet Fiskeriverket inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet Fiskeriverket

fiskeriverket

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet fiskeriverket

 • "Havs- och vattenmyndigheten som numer innefattar fiskeriverket, menar att denna aspekt snarare rör sig om en missuppfattning."
 • "I sitt remissyttrande till miljödomstolen menar det tidigare fiskeriverket att den plats där man ansökt om att anlägga parken bör avslås och flyttas till en annan plats."
 • "Det blev fällande domar i Gävle Tingsrätt för yrkesfiskarna från Bönan som åtalats för att ha använt en trålare som inte hade tillstånd från fiskeriverket."
 • "Bolagets ägare Per Nilsson säger att han har en överenskommelse med fiskeriverket att bygga fisktrapporna efter att kraftverken tagits i drift."
 • "Oavsett är både förbundet och fiskeriverket överens om att yrkesfiskarnas rykte är skadat."
 • "Något som fiskeriverket är säkra på att det inte varit."
 • "Men skrotningskampanjen och fiskeriverket har man inte mycket till övers för."
 • "Därför kommer fiskeriverket att arbeta aktivt för att minska den svenska fiskeflottan."
 • "DG Fiskes rapport har bekräftats av det svenska fiskeriverket."
 • "Det säger Lennart Edsman, biolog på fiskeriverket, till Rapport."

Ordet fiskeriverket inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till fiskeriverket

rådsförsamling

Diskussion om ordet fiskeriverket